Prywatna emerytura
Rockbridge
Prywatna emerytura Wszystko o IKZEJakie są ograniczenia w IKZE?

IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Jakie są ograniczenia w IKZE?

Kto nie może założyć IKZE?

Utratę praw do otwarcia rachunku IKZE powoduje jedynie wypłata środków z posiadanego IKZE po ukończeniu 65. roku życia. Natomiast przedterminowe wycofanie środków z IKZE (określane jako dyspozycja zwrotu) nie powoduje utraty uprawnień do założenia IKZE w przyszłości.

Można mieć tylko jedno IKZE

Każdy Oszczędzający może gromadzić oszczędności tylko na jednym IKZE.

Limit wpłat na IKZE

Ustawa przewiduje, że w danym roku kalendarzowym suma wpłat na IKZE nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięczne w gospodarce narodowej na dany rok. Aktualny limit wpłat sprawdź tutaj.

Rezygnacja z IKZE

Rezygnacja z IKZE przed osiągnięciem 65 lat i dokonaniem wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych obciążona jest koniecznością zapłacenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych – kwota zwrotu stanowi przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Taka rezygnacja nie oznacza braku możliwości otwarcia IKZE ponownie.

Może zainteresuje Cię również Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)?

Otwarcie IKE 800zł
Zwolnienie z podatku 19%
Zyski z inwestycji mogą być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.
Minimalna wpłata tylko 100 zł
Po dokonaniu pierwszej wpłaty (500 zł) kolejne możesz dostosować do swoich możliwości.
 
 
 
 

Wszytko o IKE