Prywatna emerytura
Rockbridge
Prywatna emerytura Wszystko o IKZEJakie są koszty w IKZE?

IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Jakie są koszty w IKZE?

Jednorazowa opłata manipulacyjna za otwarcie IKZE wynosi 800 zł. Uczestnik nie ponosi opłat manipulacyjnych przy dokonywaniu kolejnych wpłat.

W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa w związku z realizacją dyspozycji zwrotu, wypłaty transferowej na IKZE prowadzone w innej instytucji finansowej lub wypłaty z IKZE w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKZE Rockbridge TFI pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 500 zł. Opłata ta naliczana jest proporcjonalnie do wartości środków zgromadzonych w poszczególnych Subfunduszach.

Zgodnie ze statutem Rockbridge FIO Parasolowego Towarzystwo pobiera opłatę za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (wliczoną w cenę jednostki uczestnictwa), zgodnie z tabelą opłat, dostępną na https://www.rockbridgetfi.pl/.

Może zainteresuje Cię również Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)?

Otwarcie IKE 800zł
Zwolnienie z podatku 19%
Zyski z inwestycji mogą być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.
Minimalna wpłata tylko 100 zł
Po dokonaniu pierwszej wpłaty (500 zł) kolejne możesz dostosować do swoich możliwości.
 
 
 
 

Wszytko o IKE