Prywatna emerytura
Rockbridge
Prywatna emerytura Wszystko o IKZEJakie są korzyści podatkowe z tytułu oszczędzania w ramach IKZE?

IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Jakie są korzyści podatkowe z tytułu oszczędzania w ramach IKZE?

Kwoty wpłat na IKZE dokonanych w danym roku podatkowym do wysokości określonej w przepisach o IKZE (aktualny limit wpłat sprawdź tutaj) podlegają odliczeniu od dochodu. Odliczenia wpłat na IKZE dokonuje się w zeznaniu podatkowym. Wysokość wpłat ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie (np. potwierdzenie wpłaty, przelewu).

Ponadto, zyski osiągnięte na IKZE zwolnione są z 19-procentowego zryczałtowanego podatku od dochodów kapitałowych.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku zwrotu z IKZE środki wycofywane podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych na zasadach ogólnych, a w przypadku dokonywania wypłat z IKZE środki zgromadzone na IKZE podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%.

Może zainteresuje Cię również Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)?

Otwarcie IKE 800zł
Zwolnienie z podatku 19%
Zyski z inwestycji mogą być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.
Minimalna wpłata tylko 100 zł
Po dokonaniu pierwszej wpłaty (500 zł) kolejne możesz dostosować do swoich możliwości.
 
 
 
 

Wszytko o IKE