Prywatna emerytura
Rockbridge
Prywatna emerytura Wszystko o IKZECzym różni się IKZE od IKE

IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Czym różni się IKZE od IKE

IKE IKZE
Prawo do dokonywania wpłat

Przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. Osoba małoletnia może dokonywać wpłat tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Roczny limit wpłat

13 329 zł limit na rok 2018

Określony kwotowo. Suma wpłat na IKE nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok

5 331,60 zł limit na rok 2018

Określony kwotowo i taki sam dla wszystkich – maks. 120% prognozowanego na dany rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (kwota ta pomniejsza podstawę opodatkowania).

Termin i warunki wypłaty ( korzystam ze zwolnienia podatkowego)

Na wniosek Oszczędzającego po osiągnięciu 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu jednego z następujących warunków :

a) dokonywania wpłat co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo

b) dokonania ponad wpłat połowy wartości wpłat nie później niż na 5lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

W przypadku śmierci oszczędzającego- na wniosek osoby uprawnionej.

Wypłata środków zgromadzonych następuje wyłącznie:

1) na wniosek Oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat pod warunkiem dokonywania wpłat co najmniej w 5 latach kalendarzowych,

2) w przypadku śmierci oszczędzającego- na wniosek osoby uprawnionej.

Co zyskujemy?

Brak 19% podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie.

Brak podatku dochodowego.

Ulga w podatku dochodowym - wpłaty można odliczyć od podstawy opodatkowania, natomiast przy wypłacie pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% od całości wypłacanych środków. Zryczałtowany podatek dochodowy pobierany jest przez instytucję finansową prowadzącą IKZE.

Brak 19% podatku od zysków kapitałowych.

Dziedziczenie

Brak podatku od spadku i darowizn.

Brak podatku dochodowego.

Brak podatku od spadku i darowizn.

Od kwoty wypłaty z IKZE na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci Oszczędzającego pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%. Wypłata transferowa środków na IKZE osoby uprawnionej po śmierci Oszczędzającego (czyli przeniesienie środków na własne IKZE) jest wolna od podatku dochodowego.
Zwroty (rezygnacja z IKE/IKZE) - wycofanie środków zgromadzonych, jeżeli nie zachodzą do przesłanki do wypłaty

Możliwy jest zwrot częściowy środków albo zwrot całościowy.

Pobierany jest podatek od zysków kapitałowych.
Możliwy jest tylko zwrot całościowy. Środki pochodzące ze zwrotu stanowią przychód z innych źródeł i powiększają podstawę opodatkowania w danym roku.

 

Może zainteresuje Cię również Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)?

Otwarcie IKE 800zł
Zwolnienie z podatku 19%
Zyski z inwestycji mogą być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.
Minimalna wpłata tylko 100 zł
Po dokonaniu pierwszej wpłaty (500 zł) kolejne możesz dostosować do swoich możliwości.
 
 
 
 

Wszytko o IKE