Prywatna emerytura
Rockbridge
Prywatna emerytura Wszystko o IKZECzy mogę wypłacić z IKZE?

IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Czy mogę wypłacić z IKZE?

Zwrot / Wypłata

Środki gromadzone w IKZE można wycofać w każdej chwili.

Jeśli chcesz wypłacić środki przed osiągnięciem 65 lat możesz to zrobić poprzez dyspozycję zwrotu (wypłata całości środków). Po ukończeniu 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych, można dokonać wypłaty środków z IKZE, płacąc zryczałtowany podatek dochodowy według stawki 10% od kwoty wypłaty.

Zwrot

W dowolnym momencie masz możliwość wycofania całości środków zgromadzonych na IKZE. Warto pamiętać, że środki wycofywane z IKZE w ramach zwrotu podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych opodatkowania osób fizycznych – kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z IKZE uważa się za przychody z innych źródeł. Złożenie dyspozycji zwrotu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Oszczędzającego, jednak nie odbiera możliwości założenia kolejnego IKZE.

Wypłata

Dyspozycje wypłaty środków z IKZE możesz złożyć w chwili gdy masz skończone 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych. Środki wypłacane w ramach wypłaty podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% przychodu, przy czym podatek ten pobiera się bez pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania. Płatnikiem zryczałtowanego podatku od wypłaty z IKZE jest fundusz inwestycyjny. Środki wypłacane z IKZE są natomiast zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

Czy po skończeniu 65 lat trzeba będzie zlikwidować swoje IKZE?

Nie ma obowiązku wypłaty środków zgromadzonych na IKZE po ukończeniu 65 lat – w dalszym ciągu możesz kontynuować oszczędzanie na IKZE.

Jak wypłacić?

Środki z IKZE mogą być wypłacane jednorazowo lub w ratach. W przypadku wyboru wypłat ratalnych możemy stopniowo wykorzystywać środki zgromadzone na IKZE, podczas gdy pozostałe oszczędności będą nadal inwestowane i dają szansę na wypracowanie dodatkowego dochodu.

Może zainteresuje Cię również Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)?

Otwarcie IKE 800zł
Zwolnienie z podatku 19%
Zyski z inwestycji mogą być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.
Minimalna wpłata tylko 100 zł
Po dokonaniu pierwszej wpłaty (500 zł) kolejne możesz dostosować do swoich możliwości.
 
 
 
 

Wszytko o IKE