Prywatna emerytura
Rockbridge
Prywatna emerytura Wszystko o IKEWybierz swój wariant inwestowania

Wybierz swój wariant inwestowania

W ramach Rockbridge TFI oferujemy trzy warianty inwestowania. Dwa modelowe opracowane przez naszych ekspertów:

 • Zrównoważony Program Inwestowania,
 • Dynamiczny Program Inwestowania.

Oprócz tego oferujemy Ci możliwość stworzenia Indywidualnego Programu Inwestowania, w którym sam decydujesz w jakie subfundusze chcesz zainwestować swoje oszczędności.

Porównaj wszystkie 3 programy

Zrównoważony Program Inwestowania

Zrównoważony Program Inwestowania skierowany jest do osób poszukujących rozwiązań o niższym poziomie ryzyka niż w programie Dynamicznym, jednocześnie poszukujących szansy na osiąganie korzystnych stóp zwrotu i akceptujących podwyższoną zmienność wartości inwestycji.

Program ten dostosowuje skład portfela w zależności od wieku i celu inwestycyjnego Oszczędzającego a podział  środków pomiędzy subfunduszami zmienia się automatycznie, tak aby:

 • zwiększyć szanse na uzyskanie atrakcyjnej stopy zwrotu w początkowym okresie oszczędzania,
 • zmniejszyć ryzyko strat w okresie poprzedzającym wiek emerytalny.

Oczekiwania co do zysku
Oczekiwania co do zysku z inwestycji
Program Zrównoważony kierujemy do osób, poszukujących szansy na osiąganie korzystnych stóp zwrotu, akceptujących przy tym podwyższoną zmienność wartości inwestycji.
 
 
 
 
Ryzyko
Ryzyko
Program Zrównoważony charakteryzuje się niższym poziomem ryzyka niż program Dynamiczny. Średni udział subfunduszy o wysokim poziomie ryzyka w tym programie wynosi 36%.
 
 
 
 
Znajomość rynku
Znajomość rynku inwestycyjnego
Program Zrównoważony został opracowany przez ekspertów Rockbridge TFI z myślą o klientach, którzy posiadają przynajmniej podstawową wiedzę na temat rynku kapitałowego.
 
 
 
 

Powyższe wskaźniki stanowią wyłącznie materiał poglądowy i nie są prezentowane na podstawie stóp zwrotu osiąganych przez subfundusze - mają na celu zaprezentowanie  poziomu ryzyka jakie związane jest z inwestycją w wybranym przez Uczestnika Programie Inwestowania.


W ramach tego programu proponujemy inwestowanie w następujące subfundusze:

Udział poszczególnych subfunduszy w całej inwestycji zależny jest od Twojego wieku:

Podział wpłat będzie zmieniał się automatycznie wraz z Twoim wiekiem i okresem oszczędzania. Nie będzie to wymagało od Ciebie żadnych dodatkowych dyspozycji.

Do 45 lat

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 15%
Rockbridge Obligacji 35%
Rockbridge Akcji 40%
Rockbridge Rynków Surowcowych 10%

45-50 lat

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 20%
Rockbridge Obligacji 40%
Rockbridge Akcji 30%
Rockbridge Rynków Surowcowych 10%

50-55 lat

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 20%
Rockbridge Obligacji 45%
Rockbridge Akcji 25%
Rockbridge Rynków Surowcowych 10%

Powyżej 55 lat

Rockbridge Obligacji 80%
Rockbridge Akcji 20%

Podsumowując:

 • inwestujemy w 4 subfundusze
 • na początku inwestycji zwiększamy szansę na osiągnięcie zysku, w dalszym etapie zmniejszamy ryzyko straty - wszystko w zależności od Twojego wieku
 • możesz zmienić program inwestowania 4 razy w roku

Dynamiczny Program Inwestowania

Dynamiczny Program Inwestowania skierowany jest do osób poszukujących szansy na osiąganie atrakcyjnych stóp zwrotu i akceptujących wysoką zmienność inwestycji.

Program ten dostosowuje skład portfela w zależności od wieku i celu inwestycyjnego Oszczędzającego a podział  środków pomiędzy subfunduszami zmienia się automatycznie, tak aby:

 • zwiększyć szanse na uzyskanie atrakcyjnej stopy zwrotu w początkowym okresie oszczędzania,
 • zmniejszyć ryzyko strat w okresie poprzedzającym wiek emerytalny.

Oczekiwania co do zysku
Oczekiwania co do zysku
z inwestycji
Program Dynamiczny kierujemy do osób, poszukujących szansy na osiąganie atrakcyjnych stóp zwrotu, akceptujących przy tym wysoką zmienność wartości inwestycji.
 
 
 
 
Ryzyko
Ryzyko
Program Dynamiczny charakteryzuje się podwyższonym poziomem ryzyka. Średni udział subfunduszy o wysokim poziomie ryzyka w tym programie wynosi 58%.
 
 
 
 
Znajomość rynku
Znajomość rynku inwestycyjnego
Program Dynamiczny został opracowany przez ekspertów Rockbridge TFI z myślą o klientach, posiadających przynajmniej podstawową wiedzę na temat rynku kapitałowego i nieobawiających się inwestycji w bardziej ryzykowne subfundusze.
 
 
 
 

Powyższe wskaźniki stanowią wyłącznie materiał poglądowy i nie są prezentowane na podstawie stóp zwrotu osiąganych przez subfundusze - mają na celu zaprezentowanie  poziomu ryzyka jakie związane jest z inwestycją w wybranym przez Uczestnika Programie Inwestowania.


W ramach tego programu proponujemy inwestowanie w następujące subfundusze:

Udział poszczególnych subfunduszy w całej inwestycji zależny jest od Twojego wieku:

Podział wpłat będzie zmieniał się automatycznie wraz z Twoim wiekiem i okresem oszczędzania. Nie będzie to wymagało od Ciebie żadnych dodatkowych dyspozycji.

Do 45 lat

Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 15%
Rockbridge Obligacji 2 20%
Rockbridge Akcji 50%
Rockbridge Rynków Surowcowych 15%

45-50 lat

Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 15%
Rockbridge Obligacji 2 35%
Rockbridge Akcji 40%
Rockbridge Rynków Surowcowych 10%

50-55 lat

Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 10%
Rockbridge Obligacji 2 45%
Rockbridge Akcji 35%
Rockbridge Rynków Surowcowych 10%

Powyżej 55 lat

Rockbridge Obligacji 70%
Rockbridge Akcji 30%

Podsumowując:

 • inwestujemy w 4 subfundusze
 • na początku inwestycji zwiększamy szansę na osiągnięcie zysku, w dalszym etapie zmniejszamy ryzyko straty - wszystko w zależności od Twojego wieku
 • możesz zmienić program inwestowania 4 razy w roku

Indywidualny Program Inwestowania

Indywidualny Program Inwestowania kierujemy do osób ceniących sobie swobodę inwestowania, akceptując jednocześnie wysokie ryzyko i możliwość straty.

W ramach tego programu sam wybierasz 4 spośród 11 subfunduszy. Dzięki temu możesz dostosować program do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji.


Oczekiwania co do zysku
Oczekiwania co do zysku z inwestycji
W Indywidualnym Programie oczekiwania co do zysku z inwestycji uzależnione są od wybranych subfunduszy (czy są to fundusze "bezpieczniejsze" o niższym poziomie ryzyka np. Rockbridge Skarbowy, Rockbridge Obligacji  czy fundusze o wyższym poziomie ryzyka np. Rockbridge Akcji, ale dające szansę na wyższe zyski).
 
 
 
 
Ryzyko
Ryzyko
Uzależnione jest od wybranych subfunduszy.
 
 
 
 
Znajomość rynku
Znajomość rynku inwestycyjnego
Program Indywidualny kierowany jest do klientów, którzy posiadają zaawansowaną wiedzę na temat rynku kapitałowego popartą doświadczeniem w inwestowaniu.
 
 
 
 

Powyższe wskaźniki stanowią wyłącznie materiał poglądowy i nie są prezentowane na podstawie stóp zwrotu osiąganych przez subfundusze - mają na celu zaprezentowanie  poziomu ryzyka jakie związane jest z inwestycją w wybranym przez Uczestnika Programie Inwestowania.


W ramach tego programu sam wybierasz do 4 spośród 11 subfunduszy:

Podsumowując:

 • sam wybierasz do 4 spośród 11 subfunduszy
 • sam ustalasz procentowy podział środków pomiędzy wybrane subfundusze
 • możesz zmienić program inwestowania 4 razy w ciągu roku

Załóż Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Zajmie Ci to tylko 15 min.
Przygotuj:
 • dowód osobisty lub paszport
 • numer PESEL
 • numer konta bankowego

Wszystko o IKE

Masz pytanie? Masz pytanie?
Zadzwoń lub napisz do nas

801 350 000 Formularz kontaktowy