Prywatna emerytura
Rockbridge

Najczściej zadawane pytania

Ogólne informacje o IKE

Co to jest IKE?

Kto może zostać uczestnikiem IKE?

Gdzie można założyć IKE Rockbridge TFI?

Czy można utracić prawo do otwarcia rachunku IKE?

Czy można mieć więcej niż jedno IKE?

Czy można założyć IKE dla dziecka?

Do kiedy muszę się zdecydować na założenie IKE?

Co się stanie z IKE, gdy oszczędzający stanie się osobą bezrobotną?

Wpłacam pieniądze do wybranego Otwartego Funduszu Emerytalnego, po co mam wpłacać jeszcze na IKE?

Mam 23 lata, pracuję na umowę o dzieło, czy ja też powinienem sobie założyć Indywidualne Konto Emerytalne?

Czy IKE może zbankrutować?

Czy z IKE można zrezygnować?

Odpowiedzi

Co to jest IKE?

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE):

 • jest rodzajem planu emerytalnego w III filarze i dobrowolnym sposobem oszczędzania pieniędzy na swoją prywatną emeryturę,
 • daje możliwość oszczędzania bez podatku Belki (przy wypłacie po spełnieniu odpowiednich warunków),
 • daje szansę na wyższe zyski. Inwestowanie w IKE z funduszami inwestycyjnymi daje możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w perspektywie kilku lat,
 • daje możliwość wyboru programu inwestowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb,
 • umożliwia inwestowanie w szeroki wachlarz subfunduszy inwestycyjnych (akcji, obligacji, surowcowe i skarbowe), każdy znajdzie coś dla siebie.

Nie zwlekaj! Zatroszcz się o swoją finansową przyszłość już teraz i załóż IKE, aby móc cieszyć się ze swojej emerytury.

Kto może zostać uczestnikiem IKE?

Uczestnikiem IKE może być:

 • osoba w wieku 16–18 lat, jeżeli jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Wysokość wpłat jest w tym przypadku ograniczona albo uzyskanym dochodem albo rocznym limitem wpłat na IKE, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa,
 • osoba, która ukończyła 18 lat, nie obowiązuje  konieczność świadczenia pracy, (brak górnego ograniczenia wiekowego do przystąpienia, IKE mogą założyć również osoby będące na emeryturze),
 • osoba, która nie dokonała wypłaty środków z IKE (nie dotyczy osób, które dokonały „zwrotu środków z IKE” płacąc podatek Belki).

Każdy  oszczędzający  może gromadzić oszczędności tylko na jednym IKE.

Gdzie można założyć IKE Rockbridge TFI?

IKE można otworzyć:

 • poprzez Internet w STI
 • poprzez formularz dostępny na stronie www.prywatnaemerytura.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Dodatkowe informacje na temat IKE można uzyskać również pod numerem infolinii 801 350 000 (dla telefonów komórkowych +48 22 338 91 05).

Koszt połączenia z infolinią wg taryfy operatora

Czy można utracić prawo do otwarcia rachunku IKE?

Utratę praw do otwarcia rachunku IKE powoduje jedynie wypłata środków z posiadanego IKE po ukończeniu 60. roku życia (lub ukończeniu 55 lat w przypadku wcześniejszego uzyskania uprawnień emerytalnych). Natomiast przedterminowe wycofanie środków z IKE (określane jako dyspozycja zwrotu lub zwrotu częściowego) nie powoduje utraty uprawnień do założenia IKE w przyszłości.

Czy można mieć więcej niż jedno IKE?

Nie. Umowę o prowadzenie IKE podpisuje się tylko z jedną instytucją prowadzącą IKE, a osoba gromadząca oszczędności na więcej niż jednym IKE zostanie pozbawiona 75% uzyskanego na każdym z tych kont dochodu.

Czy można założyć IKE dla dziecka?

Uczestnikami IKE mogą zostać osoby, które ukończyły 18 lat, bądź osoby w wieku 16–18 lat, jeżeli są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Rockbridge TFI specjalnie dla tych, którzy już dziś myślą o bezpiecznej przyszłości swojego dziecka proponuje Program Systematycznego Oszczędzania.

Do kiedy muszę się zdecydować na założenie IKE?

Nie ma ustawowo określonego terminu. Jednak w interesie Klienta leży jak najszybsze założenie IKE, gdyż dłuższy okres oszczędzania może zapewnić wyższe zyski i więcej pieniędzy w okresie emerytalnym. 100 zł zainwestowane dziś po latach może być warte nawet kilkaset złotych.

Co się stanie z IKE, gdy oszczędzający stanie się osobą bezrobotną?

Fakt zatrudnienia bądź braku zatrudnienia nie ma znaczenia dla możliwości posiadania i dokonywania wpłat na IKE.

Wpłacam pieniądze do wybranego Otwartego Funduszu Emerytalnego, po co mam wpłacać jeszcze na IKE?

IKE stanowi dodatkową, preferencyjną (m.in. podatkowo) formę oszczędzania na emeryturę. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że dotychczasowe świadczenie emerytalne z I i II filaru może być bardzo niskie, dlatego warto już teraz pomyśleć, jak to zmienić i warto zacząć samodzielnie oszczędzać na swoją przyszłość.

Mam 23 lata, pracuję na umowę o dzieło, czy ja też powinienem sobie założyć Indywidualne Konto Emerytalne?

Jak najbardziej. Im dłuższa perspektywa inwestowania, tym oczekiwany zysk może być większy. Na IKE można oszczędzać niezależnie od formy zatrudnienia. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonujące wolny zawód, przedsiębiorcy, a nawet bezrobotni mogą oszczędzać w IKE.

Czy IKE może zbankrutować?

IKE prowadzić mogą banki, zakłady ubezpieczeniowe, podmioty prowadzące działalność maklerską, dobrowolne fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne zarządzane przez towarzystwa fundusz inwestycyjnych. Bezpieczeństwo środków zabezpieczają przepisy prawa, które regulują działalność tych podmiotów.

Fundusz inwestycyjny nie może zbankrutować. Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych majątek funduszu jest rozdzielny z majątkiem zarządzającego nim towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Fundusz inwestycyjny posiada odrębną od towarzystwa osobowość prawną. Zobowiązania towarzystwa nie obciążają aktywów funduszu. W sytuacji ewentualnej upadłości towarzystwa funduszy inwestycyjnych środki pieniężne wpłacone przez uczestników do funduszu są bezpieczne, gdyż aktywa funduszu są przechowywane przez bank depozytariusz i nie wchodzą w skład jego masy upadłościowej. Należy jednak pamiętać, że aktywa funduszu i tym samym wartość jednostki uczestnictwa w funduszu mogą podlegać wahaniom (zarówno wzrostom jak i spadkom) na skutek zmian cen instrumentów finansowych, w które inwestuje dany fundusz. Skala takich wahań, czyli poziom ryzyka inwestycyjnego jest uzależniony od rodzaju funduszu i jego polityki inwestycyjnej, która określa katalog instrumentów finansowych, w które inwestuje dany fundusz oraz sposób dokonywania inwestycji. Dla przykładu fundusze akcyjne mogą wypracowywać atrakcyjne zyski w przypadku dobrej koniunktury na giełdzie papierów wartościowych, ale mogą też generować znaczące straty w przypadku silnych spadków cen akcji na giełdzie papierów wartościowych.

Czy z IKE można zrezygnować?

Rezygnacja z IKE przed ukończeniem 60 lat (lub 55 lat w przypadku nabycia wcześniejszych uprawnień emerytalnych) obciążona jest koniecznością zapłacenia podatku od wypracowanych zysków w wysokości 19%. Taka rezygnacja nie oznacza braku możliwości otwarcia IKE ponownie. Dodatkowo jeśli Oszczędzający zrezygnuje z IKE w ciągu pierwszych 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o IKE, zostanie pobrana opłata dodatkowa w wysokości 500 zł.

Załóż Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Zajmie Ci to tylko 15 min.
Przygotuj:
 • dowód osobisty lub paszport
 • numer PESEL
 • numer konta bankowego
Masz pytanie? Masz pytanie?
Zadzwoń lub napisz do nas

801 350 000 Formularz kontaktowy