Prywatna emerytura
Rockbridge
Prywatna emerytura Wszystko o IKEJakie są koszty w IKE?

Wszystko o IKE

Jakie są koszty w IKE?

Otwarcie IKE Opłata manipulacyjna
Poprzez formularz online 800 zł
Poprzez Serwis Transakcyjno Informacyjny 800 zł

 

Opłata dodatkowa

Opłata dodatkowa pobierana jest w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE Rockbridge TFI z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa typu B i wynosi 500 zł. Po okresie 12 miesięcy brak opłaty dodatkowej.

Opłata dodatkowa pobierana jest w przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa danego Subfunduszu w związku z realizacją następujących dyspozycji: zwrotu, wypłaty transferowej, wypłaty z IKE. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do wartości środków zgromadzonych w poszczególnych Subfunduszach.

Opłata za zarządzanie

Zgodnie ze statutem Rockbridge FIO Parasolowego Towarzystwo pobiera opłatę za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (wliczoną w cenę jednostki uczestnictwa), zgodnie z tabelą opłat, dostępną na www.rockbridge.pl).

Zobacz jak proste jest założenie IKE

  1. Wypełnij formularz online
  2. Podpisz umowy i wyślij do nas
  3. Otrzymasz numer swojego konta IKE
  4. Dokonaj pierwszej wpłaty
  5. Wpłacaj kiedy chcesz