Prywatna emerytura
Rockbridge
Prywatna emerytura Wszystko o IKEJaki wariant IKE wybrać?

Wszystko o IKE

Jaki wariant IKE wybrać?

W ramach IKE oferujemy trzy warianty inwestowania:

  • dwa modelowe programy inwestowania opracowane przez naszych ekspertów (Zrównoważony Program Inwestowania i Dynamiczny Program Inwestowania)  albo
  • Indywidualny Program Inwestowania.

Dowiedz się więcej o każdym wariancie oszczędzania i wybierz najlepszy dla siebie

Zrównoważony Program Inwestowania

Modelowy

Dynamiczny Program Inwestowania

Modelowy

Indywidualny Program Inwestowania

Indywidualny

 

Modelowe programy inwestowania dostosowują skład portfeli w zależności od wieku i celu inwestycyjnego Oszczędzającego a podział  środków pomiędzy subfunduszami zmienia się automatycznie, tak aby:

  • zwiększyć szanse na uzyskanie atrakcyjnej stopy zwrotu w początkowym okresie oszczędzania,
  • zmniejszyć ryzyko strat w okresie poprzedzającym wiek emerytalny.

Dzięki temu nie musisz samodzielnie analizować rynku i dokonywać wyboru odpowiednich subfunduszy.

W Indywidualnym Programie Inwestowania Oszczędzający może samodzielnie zdecydować o składzie portfela i podziale środków pomiędzy maksymalnie 4 z 11 dostępnych w ramach IKE subfunduszy.

Bezpłatne zmiany programów - w danym roku kalendarzowym Oszczędzający może dokonać łącznie do 4 zmian programów inwestowania oraz zmian procentowego podziału środków lokowanych w poszczególnych subfunduszach w ramach indywidualnego programu inwestowania.

Zobacz jak proste jest założenie IKE

  1. Wypełnij formularz online
  2. Podpisz umowy i wyślij do nas
  3. Otrzymasz numer swojego konta IKE
  4. Dokonaj pierwszej wpłaty
  5. Wpłacaj kiedy chcesz