Prywatna emerytura
Rockbridge
Prywatna emerytura Wszystko o IKEWszystko o IKE - Czy mogę wypłacić z IKE?

Wszystko o IKE

Czy mogę wypłacić z IKE?

Zwrot / Zwrot częściowy / Wypłata

Środki gromadzone w IKE można wycofać w każdej chwili.

Jeśli chcesz wypłacić środki przed osiągnięciem 60 lat możesz to zrobić poprzez dyspozycję zwrotu (wypłata całości środków) lub zwrotu częściowego (wypłata części środków). Po ukończeniu 60 lat możesz dokonać wypłaty środków z IKE oszczędzając podatek od dochodów kapitałowych.

Zwrot częściowy

W dowolnym momencie masz możliwość wycofania części środków zgromadzonych na IKE. Warto pamiętać, że środki wycofywane z IKE w ramach zwrotów podlegają opodatkowaniu. W przypadku zwrotu  częściowego Umowa IKE cały czas pozostaje ważna i jest również możliwe dokonywanie kolejnych wpłat na rachunek (do wysokości rocznego limitu wpłat).

Zwrot

W dowolnym momencie możesz również dokonać zwrotu całości wpłaconych przez Ciebie środków. W ramach tej dyspozycji środki również podlegają opodatkowaniu. Złożenie dyspozycji zwrotu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Oszczędzającego, jednak nie odbiera możliwości założenie kolejnego IKE.

Wypłata

Dyspozycje wypłaty środków z IKE możesz złożyć w chwili gdy masz skończone 60 lat (lub 55 lat i nabyte uprawnienia emerytalne) oraz gdy spełniony został jeden z warunków opisanych tutaj. Środki wypłacane w ramach wypłaty zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych.

Ulga w podatku od zysków kapitałowych ma bardzo ważne znacznie, szczególnie przy długoterminowym oszczędzaniu. W takiej sytuacji ochrona kwoty zysków przed podatkiem może mieć ogromne znaczenie.

Czy po skończeniu 60 lat trzeba będzie zlikwidować swoje IKE?

Nie ma obowiązku wypłaty środków zgromadzonych na IKE po ukończeniu określonego wieku. Mając np. 60 lat możesz  kontynuować oszczędzanie na IKE.

Jak wypłacić?

Środki z IKE mogą być wypłacane jednorazowo lub w ratach. W przypadku wyboru wypłat ratalnych możemy stopniowo wykorzystywać środki zgromadzone na IKE, podczas gdy pozostałe oszczędności będą nadal inwestowane i mogą wypracowywać dodatkowy dochód.

Zobacz jak proste jest założenie IKE

  1. Wypełnij formularz online
  2. Podpisz umowy i wyślij do nas
  3. Otrzymasz numer swojego konta IKE
  4. Dokonaj pierwszej wpłaty
  5. Wpłacaj kiedy chcesz