Prywatna emerytura
Rockbridge
Prywatna emerytura Wszystko o IKEAktualnościCzy przeniesienie IKE jest możliwe?

Aktualności

Czy przeniesienie IKE jest możliwe?

04-02-2015

Jest to program inwestycyjny pozwalający na samodzielne i indywidualne oszczędzanie środków pieniężnych, które mają być uzupełnieniem przyszłej emerytury uzyskanej z ZUS i OFE.

Zasady funkcjonowania IKE

Każda osoba aktywna zawodowo zatrudniona w oparciu o umowę o pracę może założyć IKE, podejmując współpracę z dowolnie wybraną instytucją finansową, uprawnioną do prowadzenia tego typu działalności. Ponieważ dopuszcza się posiadanie tylko i wyłącznie jednego konta, osoba zainteresowania jego utworzeniem zobowiązana jest dostarczyć wybranej instytucji finansowej stosowne oświadczenie będące informacją o nieposiadaniu takiego konta. Po  złożeniu odpowiedniego oświadczenia może zostać podpisana umowa między stronami rozpoczynająca współpracę.

Środkami zgromadzonymi na indywidualnym koncie dysponuje wyłącznie właściciel tego konta, jednak ma on możliwość wskazania w umowie osoby lub osób uprawnionych do dziedziczenia środków w razie jego śmierci.

IKE jest stosunkowo elastyczną formą oszczędzania, ponieważ właściciel konta może:

  • decydować o wysokości uiszczanych składek (maksymalnie do ustalonego na dany rok limitu wpłat),
  • decydować o częstotliwości i terminach składek,
  • zaprzestać uiszczania składek na określony czas, po czym ponownie je wznowić,
  • wypłacić zgromadzone środki w całości lub w części przed nabyciem praw do świadczenia emerytalnego (wówczas podlegają one opodatkowaniu od zysków kapitałowych),
  • przenieść zgromadzone środki pieniężne w związku z rozpoczęciem współpracy z nową instytucją finansową.

Warunki przeniesienia IKE

Wybór instytucji finansowej nie jest ostateczny, a indywidualne konto emerytalne zawsze może zostać przeniesione do innej, zwłaszcza jeśli jej oferta produktowa będzie korzystniejsza. Decydując się na dokonanie takiej zmiany, wystarczy wypełnić stosowny formularz otwarcia. Informuje on o chęci transferu środków pieniężnych zgromadzonych w poprzedniej instytucji do nowego podmiotu.
Wypłata transferowa zawsze musi obejmować całość środków pieniężnych, a może być dokonywana wiele razy – jeśli tylko będzie to korzystne dla właściciela konta. Przeniesienie kapitału z jednego podmiotu do innego, w związku z otworzeniem IKE w nowej instytucji finansowej, nie podlega podatkowi od dochodów kapitałowych.

Warto pamiętać, że przeniesienie konta przed upływem 12 miesięcy od jego założenia wiążę się z opłatą karną, której wysokość sprecyzowana jest w umowie zawartej z instytucją finansową. Tym samym zmiana bezpłatna może być dokonana dopiero po roku współpracy z określonym podmiotem.

Jak zatem wygląda procedura przeniesienia IKE? Podpisując umowę uwzględniającą informacje o aktualnie posiadanym koncie, należy przedłożyć w obecnej instytucji finansowej wniosek o wypłatę transferową. W ciągu 14 dni od złożenia wniosku zgromadzone środki pieniężne zostaną przekazane na konto w nowej instytucji finansowej.

IKE reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, natomiast na działalnością inwestycyjną kontrolę sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Załóż Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Zajmie Ci to tylko 15 min.
Przygotuj:
  • dowód osobisty lub paszport
  • numer PESEL
  • numer konta bankowego
Masz pytanie? Masz pytanie?
Zadzwoń lub napisz do nas

801 350 000 Formularz kontaktowy