Prywatna emerytura
Rockbridge
Prywatna emerytura Wszystko o IKEAktualnościJaka będzie Twoja emerytura?

Aktualności

Jaka będzie Twoja emerytura?

21-08-2014

Ponieważ w Polsce obowiązuje system emerytalny o charakterze pokoleniowo-kapitałowym, wysokość wypłacanych emerytur zależy od stażu pracy, a dokładniej okresów składkowych, a także dobrowolnych form oszczędzania w oparciu o dostępne produkty inwestycyjne.

Reforma systemu emerytalnego

Wprowadzona w 1998 roku reforma systemu emerytalnego była konsekwencją niżu demograficznego i starzenia się społeczeństwa. Zmiany w zakresie systemu emerytalnego oraz późniejsze wydłużenie wieku emerytalnego były konieczne dla zapewnienia wypłacalności i stabilności finansowej. Jednak mimo tego, specjaliści finansowi podkreślają, że przewidywana wysokość wypłacanych w przyszłości emerytur może wynosić około 30% ostatniej pensji.

Trzy filary

Wysokość wypłacanego świadczenia emerytalnego może zależeć od ilości środków pieniężnych zgromadzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ale też od ilości kapitału zgromadzonego w wyniku dobrowolnego oszczędzania w Otwartych Funduszach Emerytalnych oraz w oparciu o dodatkowe programy emerytalne i oszczędnościowe. Osoba aktywna zawodowo może więc zdecydować o:

  • odprowadzaniu składki w wysokości 19,52% tylko i wyłącznie do ZUS, z czego 7,3 % trafia na specjalne subkonto (na koncie pozostaje 12,22 %) – gromadzony kapitał jest waloryzowany,
  • odprowadzaniu składki w wysokości 19,52% z czego 4,38 % trafia na specjalne subkonto (na koncie pozostaje 12,22 %), a 2,92% przekazywane jest do OFE – gromadzony tu kapitał jest inwestowany,
  • dodatkowym indywidualnym (IKE, IKZE) bądź grupowym (PPE) oszczędzaniu i pomnażaniu środków pieniężnych w oparciu o dostępne na rynku produkty inwestycje.

Jak zwiększyć emeryturę?

III filar został wprowadzony najpóźniej i ma charakter typowo kapitałowy, ponieważ pozwala na korzystanie z wielu elastycznych form oszczędzania polegających na inwestowaniu w instrumenty rynku finansowego. Wśród nich wymienia się indywidualne, jak Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKE), oraz grupowe, jak Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) oferowane między innymi przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Eksperci podkreślają, że im wcześniej rozpocznie się oszczędzanie, tym większe zyski będzie można osiągnąć, przy stosunkowo niewielkim nakładzie kosztów.

Na przykład:

Mężczyzna w wieku 30 lat, która będzie oszczędzał do wieku 60 lat na IKE (wiek zwolnienia w podatku od zysków kapitałowych), może otrzymać dodatkową emeryturę w wysokości około 900 zł  miesięcznie (a jednorazowo ponad 100 000 zł), wpłacając na IKE 100 zł miesięcznie. Przy składkach w wysokości 200 zł kwota dodatkowej emerytury  wynieść nawet około 1900 zł miesięcznie. Podana symulacja jest efektem oszczędzania przy założeniu, że średni roczny zysk z inwestycji wynosi 6% [*]

Oszczędzający w IKE lub IKZE często ma możliwość samodzielnego decydowania o wysokości składek oraz częstotliwości ich uiszczania – przy czym mogą być one wstrzymane, jeśli zaistnieje taka sytuacja. Mimo że najkorzystniejszą opcją jest dokonywanie wpłat raz na miesiąc, dopuszczalne jest również raz na kwartał, pół roku, a nawet rok. Również wysokość wpłat może być dowolna, w zależności od indywidualnych możliwości finansowych, przy czym często nie mogą być one niższe niż 100 zł.

Jak sprawdzić wysokość emerytury?

Dostępne na rynku produkty inwestycyjne pozwalają uzyskać dodatkowe środki pieniężne będące uzupełnieniem emerytury naliczonej przez ZUS i ewentualnie powiększonej w wyniku inwestowania w OFE. Jednak bardzo ważne jest konsekwentne oszczędzanie i stała kontrola gromadzonych funduszy. Aby zweryfikować wysokość przewidywanej emerytury i własne możliwości finansowe, a także sprawdzić szacowane zyski z planowanej inwestycji, warto skorzystać z kalkulatorów emerytalnych i kalkulatorów stóp zwrotu, które wskażą:

  • optymalną wysokość składek z uwzględnieniem wieku i przewidywanego okresu aktywności zawodowej,
  • przewidywany zwrot z inwestycji przy uwzględnieniu określonej rocznej stopy zwrotu.

 

* przy założeniu, że przeciętna długość życia wynosi 72 lat

Załóż Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Zajmie Ci to tylko 15 min.
Przygotuj:
  • dowód osobisty lub paszport
  • numer PESEL
  • numer konta bankowego
Masz pytanie? Masz pytanie?
Zadzwoń lub napisz do nas

801 350 000 Formularz kontaktowy