Prywatna emerytura
Rockbridge
Prywatna emerytura Wszystko o emeryturachZasady systemu emerytalnego - System ubezpieczeń

System ubezpieczeń - Ustawa o emeryturach i rentach

Od 1 stycznia 1999 roku obowiązuje w Polsce nowy system ubezpieczeń społecznych. Jego zasady działania określiła ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Celem wprowadzonej reformy było zapewnienie stabilności finansowej systemu i zachowanie jego wypłacalności w obliczu procesu stopniowego starzenia się społeczeństwa. Kluczową zmianą było zastąpienie systemu o zdefiniowanym świadczeniu emerytalnym systemem o zdefiniowanej składce emerytalnej. Wielkość przyszłej emerytury została uzależniona od wysokości wpłaconych i zwaloryzowanych składek i oczekiwanego trwania życia po przejściu na emeryturę. Koncepcja polskiej reformy została oparta na sprawdzonych doświadczeniach innych krajów. Wprowadzony nowy system emerytalny ma charakter systemu mieszanego, to jest pokoleniowo-kapitałowego i opiera się na tzw. trzech filarach, dwóch publicznych obowiązkowych i trzecim dobrowolnym o charakterze prywatnym.  

Dlaczego warto założyć Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)?

Otwarcie IKE 800 zł
Zwolnienie z podatku 19%
Zyski z inwestycji mogą być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.
Minimalna wpłata tylko 100 zł
Po dokonaniu pierwszej wpłaty (500 zł) kolejne możesz dostosować do swoich możliwości.
 
 
 
 

Wszytko o IKE