Prywatna emerytura
Rockbridge
Prywatna emerytura Wszystko o emeryturachZasady systemu emerytalnego - III filar

Trzeci filar - informacje ogólne

Trzeci filar. Uczestnictwo w trzecim filarze systemu jest dobrowolne i dostępne dla wszystkich. Ta część systemu ma też charakter kapitałowy a składki wpływające na indywidualne konta zarządzane są przez instytucje finansowe.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Dowiedz się więcej o IKE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Od  2012 roku obok IKE istnieje dodatkowa forma dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, tj. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) z możliwością odliczenia wpłat od podatku.
 

CZYM RÓŻNI SIĘ IKE OD IKZE?
Różnica pomiędzy IKE a IKZE polega przede wszystkim na odmiennym sposobie opodatkowania. Oszczędzanie w IKE jest zwolnione z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki), a oszczędzanie w IKZE pomniejsza płacony corocznie podatek dochodowy poprzez zmniejszanie podstawy jego wymiaru o wpłaty do IKZE.

Zaletą IKE jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) pod warunkiem, że środki nie zostaną wypłacone przed przejściem na emeryturę. Wpłaty na IKZE odliczane są, tak jak składki ZUS, od podstawy opodatkowania. Dzięki temu można dziś płacić mniejsze podatki.

Wpłaty na IKE są ograniczone do trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. IKZE również ma limit wpłat. Wpłacona kwota na IKZE w skali roku nie może przekroczyć 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Wypłaty z IKZE będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki równej 10%. Przy czym nie można wypłacić środków przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dodatkowym warunkiem jest oszczędzanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych.

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)

PPE są formą zorganizowanego, grupowego, systematycznego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Składki uczestników programu są naliczane i odprowadzane przez pracodawcę do wybranej instytucji finansowej, która zajmuje się gromadzeniem i zarządzaniem tymi środkami. Sam pracowniczy program emerytalny jest tylko umową (zespołem umów) określającą wzajemne zobowiązania pracodawcy i pracowników w związku z prowadzeniem przez pracodawcę programu.

Dowiedz się więcej o PPE

Dlaczego warto założyć Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)?

Otwarcie IKE 800 zł
Zwolnienie z podatku 19%
Zyski z inwestycji mogą być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.
Minimalna wpłata tylko 100 zł
Po dokonaniu pierwszej wpłaty (500 zł) kolejne możesz dostosować do swoich możliwości.
 
 
 
 

Wszytko o IKE