Prywatna emerytura
Rockbridge
Prywatna emerytura Wszystko o emeryturachZasady systemu emerytalnego - II filar

Informacje ogólne o II filarze

II filar emerytury to konto w Otwartym Funduszu Emerytalnym oraz specjalne subkonto w ZUS. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1968 r. miały obowiązek odkładania części składki emerytalnej do Otwartych Funduszy Emerytalnych.
Zasada ta nie obowiązywała osób urodzonych w okresie od 1 stycznia 1949 roku do 31 grudnia 1968 roku, które mogły dokonać wyboru odnośnie przystąpienia do OFE i przekazywanie ich składek emerytalnych.

Pieniądze do OFE przekazywane są co miesiąc przez ZUS z wpłacanych tam składek emerytalnych. Wysokość składki wynosi obecnie 2,92%  ubruttowionego wynagrodzenia. Powstały w ten sposób kapitał gromadzony jest na indywidualnym koncie w OFE. Alokowana część składki inwestowana jest w różne instrumenty rynku finansowego, obecnie głównie w akcje spółek giełdowych . Dzięki temu jest szansa na pomnażanie gromadzonego kapitału. Inwestowaniem zajmują się specjaliści z Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, które zarządzają Otwartymi Funduszami Emerytalnymi. W celu zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji określono dokładnie maksymalny poziom zaangażowania funduszy w poszczególne rodzaje instrumentów finansowych. Ponadto kontrolę nad funduszami i zarządzającymi nimi towarzystwami emerytalnymi sprawuje instytucja państwowa o nazwie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Kapitał zgromadzony przez członka Otwartego Funduszu Emerytalnego podlega dziedziczeniu, co oznacza, że po jego śmierci zebrane na koncie w OFE środki są wypłacane jego spadkobiercom.

Pozostała część składki trafiająca do II filaru (4,38% podstawy wymiaru) jest kierowana na specjalne subkonto w ZUS. Środki zaewidencjonowane na subkoncie ZUS podlegają dziedziczeniu na zasadach analogicznych jak gromadzone w OFE. Składki są waloryzowane o średnioroczny wskaźnik dynamiki wzrostu PKB z okresu ostatnich 5 lat, przy czym stan konta nie może ulec obniżeniu.

W 2013 roku została uchwalona ustawa wprowadzająca istotne zmiany w systemie emerytalnym, w szczególności w funkcjonowaniu II filara tego systemu. Wszyscy obecni członkowie OFE oraz osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy będą mogły podjąć decyzję, czy chcą aby ich składka emerytalna w całości (19,52% podstawy wymiaru) trafiała do ZUS (63% na indywidualne konto w I filarze oraz 37% subkonto w II filarze), czy w większości do ZUS (85% składki emerytalnej, czyli 12,22% podstawy wymiaru składki do I filara + 4,38% podstawy wymiaru składki do subkonta w ZUS), a w części do OFE(15% składki emerytalnej, czyli 2,92% podstawy wymiaru składki) . Osoby, które zdecydują, aby część składki emerytalnej trafiała do OFE, będą musiały w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 lipca 2014 r. złożyć w ZUS oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE. Osoby, które nie zadeklarują odprowadzania składek do OFE, zostaną przeniesione do ZUS. Decyzję o sposobie przekazywania składek (do OFE lub na subkonto w ZUS) będzie można zmienić w tzw. okienkach transferowych. Następne okienko transferowe odbędzie się w okresie od kwietnia do lipca 2016 r., a kolejne okienka będą odbywały się co 4 lata.

Osoby rozpoczynające pierwszą pracę mają cztery miesiące od daty powstania obowiązku ubezpieczenia na złożenie deklaracji przystąpienia do OFE. Jeśli w tym okresie nie podpiszą umowy z OFE, ich składki emerytalne będą w całości przekazywane do ZUS.

Niezależnie od podjętej decyzji w sprawie przekazywania składek do OFE albo ZUS, należy pamiętać, że świadczenia emerytalne z I i II filaru po przejściu na emeryturę będą stanowiły mniej niż 50% wysokości ostatnich zarobków. Z tego względu warto pomyśleć o budowaniu dodatkowego kapitału na cele emerytalne już dziś!

Dlaczego warto założyć Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)?

Otwarcie IKE 800 zł
Zwolnienie z podatku 19%
Zyski z inwestycji mogą być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.
Minimalna wpłata tylko 100 zł
Po dokonaniu pierwszej wpłaty (500 zł) kolejne możesz dostosować do swoich możliwości.
 
 
 
 

Wszytko o IKE