Prywatna emerytura
Rockbridge
Prywatna emerytura Wszystko o emeryturachZasady systemu emerytalnego - I filar

Informacje ogólne o I filarze

I filar - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obsługiwany przez ZUS

I filar emerytury, to emerytura ze zreformowanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do ZUS przekazywana jest większa część składki, potrącanej co miesiąc z pensji. Każda osoba ubezpieczona posiada indywidualne konto w ZUS na którym rejestrowana jest wartość odkładanych składek. Niestety środki te nie są inwestowane. Oznacza to, że są one jedynie corocznie waloryzowane o realny wzrost cen i usług ustalany przez GUS. Stąd część naszej emerytury pochodzącej z ZUS będzie zależała od sumy wszystkich zwaloryzowanych składek oraz wieku przejścia na emeryturę. 

Wartość składki przekazywanej do ZUS jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia i stanowi 19,52% wynagrodzenia brutto. Do 30 kwietnia 2011 roku w przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1968 r. na koncie ubezpieczonego w ZUS pozostawało 12,22% wynagrodzenia, a pozostała część składki (7,3%) była przekazywane przez ZUS na indywidualny rachunek prowadzony przez Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) w ramach II filaru. Od maja 2011 roku podział ten uległ zmianie. W okresie od maja 2011 roku do grudnia 2012 roku jedynie 2,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzane było przez ZUS do wybranego przez ubezpieczonego Otwartego Funduszu Emerytalnego. Pozostała część składki (5% podstawy wymiaru) była zapisywana na specjalnym subkoncie w ZUS. W 2013 roku 2,8% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzane było przez ZUS do OFE, natomiast 4,5% podstawy wymiaru składki było zapisywany na specjalnym subkoncie w ZUS. W styczniu 2014 roku 3,1% podstawy wymiaru składki przekazywane było do OFE, a 4,2% trafiało na subkonto w ZUS. Od 1 lutego 2014 r. składka przekazywana do OFE wynosi 2,92%, a na subkonto w ZUS 4,38%.

Składki zapisane na specjalnym subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu w odróżnieniu od pozostałej części składki ewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w ZUS (12,22%).

Nasza miesięczna emerytura z ZUS zostanie wyliczona przez podzielenie sumy wszystkich zwaloryzowanych składek przez liczbę miesięcy jaka statystycznie została nam do końca życia od momentu przejścia na emeryturę. Dla osób pracujących przed styczniem 1999 roku przy obliczaniu emerytury z pierwszego filaru uwzględniony zostanie kapitał początkowy.

 

 

 

Dlaczego warto założyć Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)?

Otwarcie IKE 800 zł
Zwolnienie z podatku 19%
Zyski z inwestycji mogą być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.
Minimalna wpłata tylko 100 zł
Po dokonaniu pierwszej wpłaty (500 zł) kolejne możesz dostosować do swoich możliwości.
 
 
 
 

Wszytko o IKE